Vilka fördelar erbjuder ett sprutsystem?

Mycket användarevänlig

Det är lättare att sprutmåla än du tror! Den kompakta anläggningen och den mycket fina sprutbilden gör XVLP-serien från WAGNER till ett äkta alternativ till pensel och rulle. Du kommer att älska den enkla teknologin som gör det möjligt för dig att ställa in huvudfunktionerna manuellt på få sekunder. Såväl proffs som tidigare arbetat med pensel och rulle och undvek kostnader för förvärv av en sprutanläggning och proffs som redan arbetar med sprutor kommer att hitta en pålitlig partner i FinishControl anläggningarna.

Perfekt yta

Många objekt är ständigt eller delvis utsatta för väder och vind. Sol, vind, regn och snö, hetta och kyla samt fukt angriper ytorna. En skyddande beläggning gör dem motståndskraftigare. I ett av WAGNER genomfört försök har olika gängse träsorter belagts delvis med en vanlig pensel av genomsnittlig kvalitet och delvis med ett finsprutsystem och sedan utsatts för väder och vind. Redan efter en kort tid uppvisade de trädelar som behandlats med pensel delvis en fullständig söndervittring av beläggningsmaterialet. Beläggningen som applicerats med finsprutsystemet visade sig däremot vara betydligt motståndskraftigare gentemot yttre påverkan.

Bättringsarbeten på sprutade ytor kan göras snabbt och enkelt eftersom strukturen förblir genomgående identisk.

Tidsbesparing

Vid en direkt jämförelse mellan färgsprutor från WAGNER och vanliga penslar är tidsbesparingen vid användning av en färgspruta särkilt markant på stora ytor. Men även när det gäller beläggning av mindre föremål är du betydligt snabbare med finsprutsystemen. Även vinklar och svåråtkomliga ställen, som du knappast kan nå med penseln, har du laserat eller lackerat på ett ögonblick tack vare den exakt inställbara färgstrålen. Vid väggar och tak bortfaller den mödosamma förhandsbearbetningen av hörn och kanter med en pensel. Färgen sprutas på snabbt och jämnt täckande i en arbetsgång.
Allt detta klarar ett sprutsystem vid samma maskering som vid pensel eller rulle.

* Genomsnittlig tid inkl. maskering, slipning, målning och generell förberedelsetid